ქართლის 2 ღვინო საუკეთესო ნარინჯისფერი ღვინოების ჩამონათვალში