ივანე ჯავახიშვილი - რთველი - ყურძნის დაკრეფა და დაწურვა