ღვინის ბაზრის დივერსიფიკაციის მნიშვნელობა – ნუგზარ ქსოვრელი