ნატურალური ღვინის ფესტივალი - ეთნოგრაფიული მუზემი, 22 ივნისი, 2019