ტრენინგის ანონსი – ღვინის მარკეტინგის საფუძვლები - ირაკლი ჩოლობარგია