ღვინის მწარმოებელი სამი კომპანიის ერთობლივი განცხადება