ხვალ, ლექცია ღვინის კლუბში – ქართული ღვინის შესაძლებლობები ამერიკის ბაზარზე