დედოფალი თამარი (წითელი, მუხაში დავარგებული), 2014