მიწაში ჩასაფვლელი საღვინე ჭურჭლის ტერმინები ქართულში