15-17 დეკემბერი - საფერავის პირველი საერთაშორისო კონკურსი