ქართული ღვინის ექსპორტი ზრდის ტენდენციებს ინარჩუნებს