21-22 ივლისს, ღვინის კლუბის ტრენინგი – ღვინის ზადები და დაავადებები – დავით ჩიჩუა