გავაზი ქვევრის (რქაწითელი, მწვანე, ქისი, ხიხვი), სესიაშვილი, 2013