მალხაზ ხარბედია - რუსეთის ბაზარი, იშვიათი ჯიშები, ღვინის კულტურა (2014)