სამონასტრო მარნის გახსნა ატენის ხეობაში – საფერავი ტვ