2-3 დეკემბერი, ღვინის კლუბის ტრენინგი – ბიო (ორგანული) მევენახეობა – იაგო ბიტარიშვილი