ანონსი: 31 ოქტომბერი, ლექცია: ღვინის ვაჭრობის ბოლო ტენდენციები საქართველოში