ლ. ქიქოძე – მეღვინეობა: ღვინის დაყენება და მისი მოვლა