ენდემური ღვინის საფუარის პოპულაციების შედარებით-გენეტიკური შესწავლა