ფესტივალი „მზიანი საქართველო 2017“ - ღვინის ფესტივალი სიღნაღში