საფერავი როზე (ნახევრადმშრალი), თელიანი ველი, 2015