შავკაპიტო–ბუზა–დანახარული, გურამიშვილის მარანი, 2015