28-29 ივნისს ღვინის კლუბის ტრენინგი – ღვინით მომსახურების ძირითადი წესები – ალექს ბადუაშვილი