ხონის სასულე ორკესტრი ახალი ღვინის ფესტივალზე 2017 – 2