ვასილ პეტრიაშვილი – ვაზი, მისი მოშენება და მოვლა: წიგნაკი II