ახალი ღვინის ფესტივალი 2017 – მონაწილეობის პირობები საოჯახო მარნებისთვის