ბიომევენახეობა და ბიოღვინო - გიორგი ბარისაშვილის ლექცია ღვინის კლუბში