ზურაბ ღვალაძის მარანი – მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (21)