ვაზის ჯიშთა ქართული სორტიმენტი ჩვენი ეროვნული საგანძურია