ალექსანდრე კვერნაძე, Alexander Distilery - მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (12)