გურამ ავქოფაშვილი, ძმების მარანი - მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (11)