მამუკა წიკლაური, დო რე მი - მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (9)