ობჩური ალადასტური, ნუგზარ და მამუკა ჩხეიძეები, 2015