დიმიტრი ტაბიძე, მევენახეობის განვითარება საქართველოში