”ახალი ღვინის ფესტივალი” | ყველაზე ფართომასშტაბიანი ღონისძიება - შუადღე GDS