კორპორაცია ქართული ღვინო ინიციატივას - UN Global Compact შეუერთდა