ბორდოში, ღვინის ცივილიზაციის ცენტრში, 2017 წელი საქართველოს წლად გამოცხადდება