ყურძნის დაწურვა, საქაჯავში გატარება ყურძნისა, თავ. ლევან ჯორჯაძე, 1876