ილია წინამძღვრიშვილი, საუბარი ვაზის გაშენებაზე კვირტით