ღვინის დაყენება, შედგენილი ვასილ პეტრიაშვილის მიერ