გიორგი კეკელიძე ვაზისა და ღვინის ბიბლიოთეკის შესახებ