ღვინის დღიურები. ლიდა ვარდანია. ღვინის ბარ g.Vino-ს თანადამფუძნებელი