ატენური წარჩინებული, ნიკა ვაჩეიშვილის მარანი, 2014