"ღვინის სული" - სამეცნიერო ფილმი ქართული ღვინის კულტურის ისტორიაზე