რევაზ რამიშვილი, ქართული ვაზისა და ღვინის ისტორია (ისტორიულ–არქეოლოგიური და ამპელოგრაფიული გამოკვლევა)