ლექცია ღვინის კლუბში - მალხაზ ხარბედია – "საქართველოს თეთრი ღვინოები - მიმოხილვა, პრობლემები, მომავალი"