ახალი ღვინის ფესტივალი 2015 – ამაოების ბაზარი – იაგო ბიტარიშვილი