ანონსი - ბიოპროდუქციის სერთიფიცირება და სტანდარტის მოთხოვნები, ლექცია ღვინის კლუბში