ანონსი - ტერუარის ეფექტი მევენახეობა-მეღვინეობაში - ლექცია ღვინის კლუბში