კომუნიკატორი – თემა: ქართული ღვინო – ლევან დავითაშვილი, მალხაზ ხარბედია